Cờ lê cân lực hiển thị đồng hồ kim

 • 1. Cần xiết lực hiển thị kim 1 inch

Model: N8500FK

Khoảng xiết: 150-850 N.m

Thang chia: 20 N.m

Chiều dài: 1387 mm

Trọng lượng: 8 Kg

2. Cần xiết lực hiển thị kim 1 inch

Model: N10000FK

Khoảng xiết: 200-1000 N.m

Thang chia: 20 N.m

Chiều dài: 1578 mm

Trọng lượng: 13.3 Kg

3. Cần xiết lực hiển thị kim 1 inch

Model: N15000FK

Khoảng xiết: 300-1500 N.m

Thang chia: 20 N.m

Chiều dài: 1973 mm

Trọng lượng: 17 Kg
 • Cần xiết lực hiển thị kim 1 inch

  Cần xiết lực hiển thị kim 1 inch

  Reviews (899)
  Còn hàng
  Cần xiết lực hiển thị kim 1 inch
  Model:NXXFK
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Xuất xứ:Kanon - Japan
  Nhà sản xuất:SUN

1. Cần xiết lực hiển thị kim 1 inch

Model: N8500FK

Khoảng xiết: 150-850 N.m

Thang chia: 20 N.m

Chiều dài: 1387 mm

Trọng lượng: 8 Kg

 

2. Cần xiết lực hiển thị kim 1 inch

Model: N10000FK

Khoảng xiết: 200-1000 N.m

Thang chia: 20 N.m

Chiều dài: 1578 mm

Trọng lượng: 13.3 Kg

 

3. Cần xiết lực hiển thị kim 1 inch

Model: N15000FK

Khoảng xiết: 300-1500 N.m

Thang chia: 20 N.m

Chiều dài: 1973 mm

Trọng lượng: 17 Kg

Sản phẩm khác

Top