Cờ lê cân lực

 • Cần xiết lực mỏ lếch

Khoảng xiết: 20-90 N.m

Thang chia: 1 N.m

Chiều dài: 386 mm
 • Cần xiết lực mỏ lếch 180

  Cần xiết lực mỏ lếch 180

  Reviews (959)
  Còn hàng
  Cần xiết lực mỏ lếch 180
  Model:N180HYK
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Xuất xứ:Kanon - Japan
  Nhà sản xuất:SUN

Cần xiết lực mỏ lếch

Khoảng xiết: 40-180 N.m

Thang chia: 2 N.m

Chiều dài: 518 mm

Sản phẩm khác

Top