Cờ lê cân lực

 • Cần xiết lực mỏ lếch

Khoảng xiết: 10-45 N.m

Thang chia: 0.5 N.m

Chiều dài: 285 mm
 • Cần xiết lực mỏ lếch

  Cần xiết lực mỏ lếch

  Reviews (1,024)
  Còn hàng
  Cần xiết lực mỏ lếch
  Model:N45HYK
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Xuất xứ:Kanon - Japan
  Nhà sản xuất:SUN

Cần xiết lực mỏ lếch

Khoảng xiết: 10-45 N.m

Thang chia: 0.5 N.m

Chiều dài: 285 mm

Sản phẩm khác

Top