Cờ lê

 • Cờ lê hệ inch - 12 cạnh

  Cờ lê hệ inch - 12 cạnh

  Reviews (865)
  Còn hàng
  Cờ lê hệ inch - 12 cạnh
  Model:FG-600
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Xuất xứ:Fasano - Italy
  Nhà sản xuất:SUN

Cờ lê hệ inch - 12 cạnh

Mã sản phẩm mm A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) L (mm)
FG 600/IN1  1/4”  9.6  15.0  4.7  3.4  105
FG 600/IN2  5/16”  11.0  16.5 5.0  3.6  115
FG 600/IN3  3/8” 13.5  17.5 5.7  3.9 115
FG 600/IN4  7/16”  14.0  19.0 7.0  4.2  118
FG 600/IN5   1/2” 15.5 21.5  7.2 4.5  123
FG 600/IN6  9/16”  17.5  23.5  7.2  4.8 135
FG 600/IN7 5/8”  18.5  25.5 8.2 5.1  146
FG 600/IN8 11/16”  20.5 27.5  8.2  5.4  158
FG 600/IN9  3/4”  21.5 29.5  9.2  5.7  173
FG 600/IN10  13/16” 22.5 31.5 9.2  6.0  183
FG 600/IN11 7/8” 30.8  44.3  11.3  7.9  255
FG 600/IN12  15/16”  32.1  46.4  11.5  8.1 275
FG 600/IN13  1”  32.7  47.8 11.8 8.3  265
FG 600/IN14 1.1/16”  35.0 49.9 12.1  8.5  285
FG 600/IN15  1.1/8”  36.4 51.5  12.5 8.7  295
FG 600/IN16  1.1/4”  37.7 53.1 12.8  8.9 305
FG 600/IN17 1.5/16”  39.1 55.2  13.1  9.1 315
FG 600/IN18  1.3/8”  40.4  57.1  13.3 9.3 325
FG 600/IN19   1.7/16”  41.8  59.2  13.5 9.5 335
FG 600/IN20  1.1/2” 43.2 61.3  13.7 9.7 345

 

Sản phẩm khác

Top