Cờ lê

 • Cờ lê tự động

  Cờ lê tự động

  Reviews (848)
  Còn hàng
  Cờ lê tự động
  Model:FG-605
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Xuất xứ:Fasano - Italy
  Nhà sản xuất:SUN

Cờ lê tự động

CODICE / CODE / CODIGO mm A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) L (mm)
FG 605/B6 6 17.1 16.7 7.7 4.7 134.0
FG 605/B7 7 21.0 21.0 7.7 5.5 158.0
FG 605/B8 8 17.1 16.7 7.7 4.7 134.0
FG 605/B9 9 21.0 21.0 7.7 5.5 158.0
FG 605/B10 10 21.0 21.0 7.7 5.5 158.0
FG 605/B11 11 22.6 23.0 9.0 6.0 164.0
FG 605/B12 12 23.8 25.0 9.0 6.2 167.0
FG 605/B13 13 24.9 27.5 9.0 6.0 177.0
FG 605/B14 14 27.6 29.0 9.1 7.0 189.8
FG 605/B15 15 28.1 31.5 10.7 7.2 198.0
FG 605/B16 16 29.9 33.0 10.7 7.5 204.0
FG 605/B17 17 31.9 35.30 10.7 8.0 224.0
FG 605/B18 18 33.4 36.5 11.0 8.6 235.4
FG 605/B19 19 35.4 38.9 11.0 8.8 246.9
FG 605/B21 21 42.6 45.7 13.0 9.5 280.0
FG 605/B22 22 42.6 45.7 13.0 9.5 280.0
FG 605/B24 24 46.5 51.7 13.5 10.0 310.0
FG 605/B27 27 51.0 56.0 15.1 11.0 330.0
FG 605/B30 30 64.0 65.5 18.0 12.5 425.0
FG 605/B32 32 64.0 65.5 18.0 12.5 425.0

 

Sản phẩm khác

Top