Cờ lê

 • Ống điếu đa năng (hệ mét)

  Ống điếu đa năng (hệ mét)

  Reviews (879)
  Còn hàng
  Ống điếu đa năng (hệ mét)
  Model:FG-613
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Xuất xứ:Fasano - Italy
  Nhà sản xuất:SUN

Ống điếu 12 cạnh (hệ mét)

CODICE/CODE/CODIGO mm B (mm) C (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

FG 613/A6

6 7.0 27.6  9.0  16.0  113.0

FG 613/A7

7 8.0 29.3  10.0  17.0  122.0

FG 613/A8

8 9.0 32.8  11.5  19.0  126.0

FG 613/A9

9 10.0 35.4  12.5 20.0   131.0

FG 613/A10

10 11.0 38.5   13.5  24.0  140.0

FG 613/A11

11 12.0 40.0  14.5 25.0   150.0

FG 613/A12

12 13.0 46.1  16.0  28.0  155.0

FG 613/A13

13   14.0 48.6  17.5  30.0  165.0

FG 613/A14

14 15.0 51.4  18.0  32.0  180.0

FG 613/A15

15 16.0 53.1  18.0  34.0  193.0

FG 613/A16

16 17.0 59.7 20.5   37.0  204.0

FG 613/A17

17 18.0 61.8  21.0  39.0  209.0

FG 613/A18

18 19.0 63.4  21.0  40.0  225.0

FG 613/A19

19 20.0 66.0  23.5  41.0  230.0

FG 613/A20

20 21.0 68.2  24.0  43.0  235.0

FG 613/A21

21 22.0 70.9  24.5  46.0  249.0

FG 613/A22

22 23.0 73.2  25.0  48.0  266.0

FG 613/A23

23 24.0  83.2  28.0  51.0  268.0

FG 613/A24

24 25.0 84.7  28.0  54.0  288.0

FG 613/A25

25 26.0 87.2  30.5  56.0  297.0

FG 613/A26

26 27.0 88.7  30.5  57.0  311.0

FG 613/A27

27   28.0 93.9  33.5  58.0  315.0

FG 613/A28

28 29.0 95.0  33.5  60.0  332.0

FG 613/A29

29 30.0 95.7  33.5  62.0  351.0

FG 613A30

30  31.0 103.7  36.0  64.0  362.0

FG 613/A32

32 33.0 107.0  38.0  74.0
 

 

Sản phẩm khác

Top