Mô hình dạy nghề công nghệ ôtô

 • Phần mềm mô phỏng, tương tác giảng dạy công nghệ ô tô

Model : Sirvaut Interactive system

Xuất xứ : Alecop

Mô tả

• Nó cho phép giáo viên kiểm soát dữ liệu chi tiết và các hoạt động của sinh viên trong các khóa học.
 • Phần mềm mô phỏng, tương tác giảng dạy công nghệ ô tô

  Phần mềm mô phỏng, tương tác giảng dạy công nghệ ô tô

  Reviews (1,242)
  Còn hàng
  Phần mềm mô phỏng, tương tác giảng dạy công nghệ ô tô
  Model:SIRVAUT INTERACTIVE SYSTEM
  Mua hàng online tiết kiệm VND
  Xuất xứ:Alecop - Tây Ban Nha
  Nhà sản xuất:

Phần mềm mô phỏng, tương tác giảng dạy công nghệ ô tô

Model : Sirvaut Interactive system

Xuất xứ : Alecop

Mô tả

• Nó cho phép giáo viên kiểm soát dữ liệu chi tiết và các hoạt động của sinh viên trong các khóa học.

• Nó cho phép học sinh phân tích hệ thống và chuẩn chẩn đoán hệ thống

Truy cập với mật khẩu

Học sinh có thể truy cập bằng cách nhập mật khẩu cá nhân của mình.

Giáo viên có quyền truy cập đến từng học sinh để kiểm tra thực hành

Tạo sự cố ảo

• Nguyên nhân sự cố và trục trặc trong ngành công nghiệp ô tô.

• Mức độ khác nhau của sự cố, sửa chữa và chỉ dẫn.

• Sửa chữa hướng dẫn thông qua các tùy chọn cho phép.

• Kiểm tra trong quá trình sửa chữa

• Giới thiệu các vi phạm trong quá trình sửa chữa.

Quản lý lớp học

• Quản lý các nhóm sinh viên và dữ liệu cá nhân của họ ..

• Khả năng tạo ra các phân nhóm trong một lớp học.

• Xuất dữ liệu và nhập vào đĩa mềm.

Kết nối với mô hình :

Mô hình động cơ phun xăng eau-960

Mô hình động cơ Diesel commonrail eau-961

Mô hình hệ thống điện phụ trợ trên xe ôtô eau-962

Mô hình hệ thống ABS/EDS/EPS trên xe ô tô eau-963

Mô hình hệ thống lạnh trên xe ôtô eau-964

Mô hình thí nghiệm hệ thống điều khiển đèn xenon trên xe ô tô

Sản phẩm khác

Top